Museum and Theater of Magic MYSTERO

Financed
134 %
18,810€ Pledged out of 14,000€
Don contre don
216 Donations from 13 countries
Finished
Our goal is to bring back to life an old Movie and Variete' Theater to host an interactive museum of Magic and a unique space for performing arts. UZMANĪBU! TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ IR APAKŠĀ!

Donors

Missing
Sandra Tonna
about 4 years ago
50 €
Missing
Edgars Krastins
about 4 years ago
30 €
Missing
Edgars Krastins
about 4 years ago
30 €
Missing
Ivars Zarins
about 4 years ago
50 €
Missing
Erīda Cepurīte
about 4 years ago
Missing
Girts Kristovskis
about 4 years ago
999 €
Anonymous
about 4 years ago
Missing
Iluta Saveļjeva
about 4 years ago
30 €
Missing
Iluta Saveļjeva
about 4 years ago
30 €
Missing
Iluta Saveļjeva
about 4 years ago
30 €

Rewards

Pledge €15 or more
15 donations
One free entrance for the Museum after Opening Gala / Viena bezmaksas ieejas biļete Muzejā
For to thank you we will give you one free entrance at the Museum after the opening Gala

Lai pateiktos Jums mēs sagādāsim 1 bezmaksas ieeju muzejā pēc Muzeja atklāšanas svētkiem
Pledge €30 or more
49 donations (51 left)
One invitation for the Opening Gala / Viens ielūgums uz Muzeja atklāšanas svinībām
The Opening Gala will be a big party with magicians and performers from around the world and a lot of surprises. A chance to get an invitation for the event.

Atklāšanas svētki būs liela ballīte, kurā piedalīsies burvju mākslinieki un izpildītāji no visas pasaules, un būs daudz pārsteigumu. Iespēja saņemt ielūgumu uz pasākumu.
Pledge €50 or more
98 donations (2 left)
ADOPT A CHAIR - seats 201 to 300 / ADOPTĒ 1 krēslu – sēdvietas ar nr no 201 līdz 300
We decided to launch an iniziative called "ADOPT A CHAIR" with which you can have your name wrote in the back of a chair (this is for the chairs from nr. 201 till 300). Your name will be there forever, even if we will change chairs ! If you do not want your name on it, you can have any name, message or "magic world" wrote on the chair :-)

Mēs nolēmām sākt iniciatīvu ar nosaukumu “ADOPTĒ KRĒSLU”, pateicoties kurai Jūsu vārds tiks uzrakstīts krēsla aizmugurē uz īpašas plaksnītes (tas attiecas uz krēsliem no nr. 201 līdz 300). Tavs vārds būs tur mūžīgi, pat ja mēs mainīsim krēslus! Ja jūs nevēlaties, lai uz tā būtu Jūsu vārds, tad uz krēsla varam uzrakstīt jebkuru Jūsu izvēlētu vārdu, ziņojumu vai "burvju vārdiņu" :-)
Pledge €120 or more
15 donations (85 left)
ADOPT A CHAIR seats 101 to 200 / ADOPTĒ KRĒSLU no nr 101 līdz 200 vietām
We decided to launch an iniziative called "ADOPT A CHAIR" with which you can have your name wrote in the back of a chair (this is for the chairs from nr. 101 till 200). Your name will be there forever, even if we will change chairs ! If you do not want your name on it, you can have any name, message or "magic world" wrote on the chair :-)

Mēs nolēmām sākt iniciatīvu ar nosaukumu “ADOPTĒ KRĒSLU”, pateicoties kurai Jūsu vārds tiks uzrakstīts krēsla aizmugurē uz īpašas plaksnītes (tas attiecas uz krēsliem no nr. 101 līdz 200). Tavs vārds būs tur mūžīgi, pat ja mēs mainīsim krēslus! Ja jūs nevēlaties, lai uz tā būtu Jūsu vārds, tad uz krēsla varam uzrakstīt jebkuru Jūsu izvēlētu vārdu, ziņojumu vai "burvju vārdiņu" :-)
Pledge €200 or more
12 donations (70 left)
ADOPT A CHAIR PLATINUM - seats 18-100 / ADOPTĒ KRĒSLU PLATINUMU - vietas 18-100
We decided to launch an iniziative called "ADOPT A CHAIR" with which you can have your name wrote in the back of a chair, this is for the chairs from nr. 18 till 100 so it is your chance to get your name in one of the first row !
Your name will be there forever, even if we will change chairs ! If you do not want your name on it, you can have any name, message or "magic world" wrote on the chair :-)
As extra, You will receive also a certificate of the "adopted" chair with a picture with your name on it and one free entrance at the Museum, after the gala night.

Mēs nolēmām sākt iniciatīvu ar nosaukumu “ADOPTĒ KRĒSLU”, pateicoties kurai Jūsu vārds tiks uzrakstīts krēsla aizmugurē uz īpašas plaksnītes (tas attiecas uz krēsliem no nr. 18 līdz 100), Tā ir Jūsu iespēja iegūt savu vārdu izvietotu vienā no pirmajām rindām!
Tavs vārds būs tur mūžīgi, pat ja mēs mainīsim krēslus! Ja jūs nevēlaties, lai uz tā būtu Jūsu vārds, tad uz krēsla varam uzrakstīt jebkuru Jūsu izvēlētu vārdu, ziņojumu vai "burvju vārdiņu". + 1 bezmaksas ieeju muzejā pēc Muzeja atklāšanas svētkiem

Pledge €250 or more
7 donations (11 left)
PRIVATE TOUR OF THE MUSEUM WITH ENRICO & DACE PEZZOLI / MUZEJA PRIVĀTĀ TŪRE KOPĀ AR ENRIKO UN DACI PECOLLI (PEZZOLI)
You will receive an exclusive private tour of the Museum and Theater, in group fo maximum 6 people, you will have the possibility to ask question and discover curiosities about many artifacts. During the tour you will also experience some magic and surprises.

Jūs saņemsiet dāvānā ekskluzīvu privātu ekskursiju pa muzeju un teātri, maksimāli 6 cilvēku grupā. Jums būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus un uzzināt daudzus noslēpumus. Ekskursijas laikā piedzīvosiet arī neskaitāmus brīnumu paraugdemonstrējumus un pārsteigumus.
Pledge €500 or more
3 donations (13 left)
ADOPT A CHAIR V.I.P. - First row / ADOPTĒ KRĒSLU PLATINUMU - vietas 18-100
We decided to launch an iniziative called "ADOPT A CHAIR" with which you can have your name wrote in the back of a chair.
This is for the first row, if you act quickly you can get your name even in central place !
Your name OR LOGO will be there forever, even if we will change chairs ! If you do not want your name on it, you can have any name, message or "magic world" wrote on the chair :-)
Additionaly, you will receive also a certificate of the "adopted" chair with a picture with your name/logo on it + one invitation for the Gala Night

Mēs nolēmām sākt iniciatīvu ar nosaukumu “ADOPTĒ KRĒSLU”, pateicoties kurai Jūsu vārds tiks uzrakstīts krēsla aizmugurē uz īpašas plaksnītes (tas attiecas uz krēsliem no nr. 18 līdz 100), Tā ir Jūsu iespēja iegūt savu vārdu izvietotu vienā no pirmajām rindām!
Tavs vārds būs tur mūžīgi, pat ja mēs mainīsim krēslus! Ja jūs nevēlaties, lai uz tā būtu Jūsu vārds, tad uz krēsla varam uzrakstīt jebkuru Jūsu izvēlētu vārdu, ziņojumu vai "burvju vārdiņu" + Viens ielūgums uz Muzeja atklāšanas svinībām
Pledge €999 or more
3 donations (7 left)
GOLDEN MAGIC WAND / ZELTA BURVJU NŪJIŅA
Our special contributors will receive 4 invitation for the Opening gala and a golden magic wand with a mention during the night, plus their name (or logo for companies) will be engraved in a large golden plaque that will be hung at the entrance of the Theater/Museum

Mūsu īpašie Ziedotāji saņems 4 ielūgumus uz svinīgo Atklāšanas pasākumu un īpašo balvu - zelta burvju nūjiņu ar iegravētu informāciju un īpašu pateicības prezentāciju pasākuma laikā. Kā arī Ziedotāja informācija ( vai firmas Logotips) tiks iegravēts īpašā lielā zelta plāksnē, kas patstāvīgi atradīsies pie ieejas Teātra zālē.
Pledge €5,000 or more
0 donation (4 left)
MAIN ANGEL SPONSOR / GALVENAIS SPONSORS ENĢELIS
Our Main ANGEL SPONSOR, will receive 10 invitation at the Gala with special mention, call on Stage and magic wand present, one chair in the first row with name or logo ("adopt a chair VIP"), name and logo engraved in a metal plaque that will be hung at the entrance.

Mūsu galvenais SPONSORS ENĢELIS saņems 10 ielūgumus uz svinībām ar īpašu pieminēšanu mārketinga aktivitātēs un personīgu aicinājumu uz skatuves, kā arī saņems balvā īpašo burvju nūjiņu, vienu īpašo VIP krēslu pirmajā rindā, kā arī saņems vislielāko atspoguļojumu (vārdu vai firmas logo), kas tiks iegravēts īpašā zelta pateicības plaksnē, kas patstāvīgi atradīsies pie ieejas Teātra zālē.
Pledge without a reward
14 donations
 
Pledge an amount of your choosing